วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

การละเล่นเพลงและระบำรำฟ้อนการเล่นเพลงและระบำรำฟ้อน

การเล่นเพลง ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงปฏิพากย์ คือร้องเกี้ยวพาราสีโต้ตอบด้วยวาทะโวหารระหว่างหญิง ชาย เช่น
 1. เพลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวนา
 2. เพลงเต้นกำรำเคียว
 3. เพลงฉ่อย
 4. เพลงเรือ
 5. เพลงพวงมาลัย
 6. เพลงอีแซว
 7. เพลงนา
 8. ลำตัด
ฯลฯ
การระบำรำฟ้อนจะเป้นการร่ายรำตามศิลปะของแต่ละท้องถิ่นถือว่าเป็นนาฏศิลป์พื้นเมืองจึงนิยมเล่นหรือแสดงกันในท้องถิ่น ในภาษาไทยมีคำว่า รำบำ หรือระบำ มักจะเป็นการร่ายรำทั่วไป ส่วนฟ้อนจะใช้เฉพาะภาคเหนือ
 1. ฟ้อนภูไท
 2. ฟ้อนเทียน
 3. ฟ้อนเล็บ
 4. ฟ้อนดาบ
 5. ฟ้อนเงี้ยว
 6. รำวง
 7. รำลาวกระทบไม้
 8. รำกลองสะบัดชัย 
 9. ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น